Hej och varmt  välkommen

Vår lilla flock består av mig, Angelika, min man Mattias, Leia (Border Collie), Mercedes (Prazský Krysarik) och våra hästar. Vi bor på en hästgård mellan Nässjö och Eksjö och trivs bra här.

Jag, Angelika, har alltid haft djur i mitt liv i form av katter, hundar och hästar, och som du säkert förstår har jag ett stort djurintresse. Jag är också en tävlingsmänniska vilket har gjort att jag varit ute på tävlingsbanorna en hel del i mitt liv.

Min vision är att kunna hjälpa hundar och deras människor att skapa det där lilla extra som binder samman en flock. Det som gör dig till en attraktiv ledare för din hund. 

Jag vill skapa glädje och gemenskap där det dagliga umgänget med din hund skapar en stark och tillitsfull relation baserad på kommunikation, förståelse och samarbete. En relation där både människa och hund växer och utvecklas tillsammans.

Först och främst är det viktigt att förstå att allt handlar inte bara om träning och tävling. Det handlar om att skapa en djup förbindelse med sin hund, där man lyssnar på varandra och respekterar varandras behov och gränser.

Som hundcoach strävar jag efter att vara en förebild och en inspirationskälla för mina klienter. Jag tror på att visa respekt och empati gentemot hunden och att använda positiva metoder för att bygga upp en ömsesidig tillit och förtroende. Genom att vara konsekvent och tydlig i min kommunikation skapar jag en trygg miljö där hunden känner sig motiverad att lära sig och utforska nya saker.

Agility är ett utmärkt sätt att stärka bandet mellan människa och hund samtidigt som man tränar på både fysiska och mentala förmågor. I min vision för agilityträning fokuserar jag på att göra träningen rolig och meningsfull för både hunden och dess ägare. Genom att använda belöningsbaserade metoder och att anpassa tärningen efter individuella behov och förutsättningar skapar jag en positiv miljö där hunden kan blomstra och nå sin fulla potential.

Som en attraktiv ledare för din hund handlar det inte bara om att ha kontroll eller dominans, utan om att vara en trygg och respekterad ledare som guidar och stödjer sin hund på dess resa. Genom att bygga en stark och tillitsfull relation baserad på ömsesidig respekt och förståelse kan vi tillsammans uppnå fantastiska resultat och skapa minnen för livet.

Adress: Fredriksborg 1, Älmeshult 571 92 Nässjö
Tel: 070 404 32 62
E-mail: angelika@lyckareconsulting.se